Odběr a preventivní uložení buněk pupečníkové krve
Odběr a preventivní uložení buněk periferní krve
Odběr a preventivní uložení zárodečných buněk – spermií

Uložení pupečníkové krve

Pupečníková krev je jedinečným zdrojem kmenových buněk. Množstvím a dostupností buněk se jedná o unikátní životní příležitost, která se již nebude opakovat. Uchovejte potenciál mladých zárodečných buněk pro jejich budoucí léčebné využití.Uložení periferní krve

Věkem přibývá nemocí, které poškozují naše kmenové buňky, i proto stárneme. Kryoprezervace je příležitostí, jak tento trend zvrátit. Pomocí moderních technologií umožňujeme preventivní odběr a včasné uložení kmenových buněk.Uložení spermií

V rámci prevence a reprodukční medicíny se zaměřujeme také na vyšetření spermií v projektu Zdravá spermie. Uložené spermie se nemusí v budoucnu využívat jen pro umělé oplodnění, ale také jako základ pro kmenové buňky se širokým využitím.
aktuality


26.10.2020

Kmenové buňky mohou být nápomocné při řešení úrazových stavů a omezovat jejich následky.

19.10.2020

Kmenové buňky mají schopnost regnerovat zničení tkáň. Ukazuje se, že i slinné žlázy.

12.10.2020

Kmenové buňka mají široké využití. Zdá se, že by mohly pomoci i u chronické obstrukční plicní nemoci.

5.10.2020

Aby se mohla léčba kmenovými buňkami dostat do lékařské praxe, musí se potvrdit bezpečnost a účinnost. K tomu přispěla i tato studie.Objednat konzultaci

Zde se můžete objednat k lékařskému vyšetření.

objednat

Objednat vyšetření

Zde si můžete objednat laboratorní vyšetření.

objednat


CZ

Hematopoetické kmenové buňky se více než 60 let podávají k léčbě hematologických a onkologických onemocnění. Nově přibývá klinických studií využívajících unikátních vlastností kmenových buněk v regenerativní medicíně, imunologii, infekčním lékařství a onkologii.

Kmenové buňky z pupečníkové krve
Pupečníková krev se nachází v placentě a pupeční šňůře novorozenců a je jedinečným zdrojem hematopoetických kmenových buněk. Jedná se o zárodečné buňky, ze kterých se formují červené krvinky, krevní destičky a buňky imunitního systému. S postupujícím věkem koncentrace těchto buněk významně klesá, čímž se snižuje regenerační potenciál krvetvorby, včetně imunity.
www.clinicaltrials.gov

Kmenové buňky z periferní krve
Oproti pupečníkové krvi obsahuje krev dospělého člověka jen malé množství tzv. hematopoetických kmenových buněk, kterých s přibývajícím věkem ubývá. I to je důvod, proč ve stáří slábne regenerační potenciál krvetvorby a imunita. Kromě toho jsou naše zárodečné buňky v průběhu života poškozovány nemocemi, léky, životním stylem nebo znečištěným životním prostředím.
www.clinicaltrials.gov

Zárodečné buňky, spermie
Počet spermií u mužů klesá a snižuje se také jejich kvalita. Pro zachování vlastní plodnosti proto představuje zamrazení spermií skvělou volbu. Vzorky spermií je možné dlouhodobě (i 20 let) uchovávat v tekutém dusíku při teplotě -196 °C pro pozdější použití.
www.clinicaltrials.gov

EN

Hematopoietic stem cells have been used for the treatment of haematological and oncological diseases for over 60 years. Clinical studies now increasingly use the unique stem cell properties in regenerative medicine, immunology, infectious medicine and oncology.

Umbilical cord blood stem cells 

Umbilical-cord blood is found in the placenta and the umbilical cord of newborns. It is a unique source of hematopoietic stem cells. These are germ cells that form red blood cells, platelets, and cells of the immune system. As age progresses, the concentration of these cells decreases significantly, reducing the regenerative potential of hematopoiesis, including immunity

Peripheral blood stem cells

In contrast to umbilical-cord blood, the blood of an adult contains only a small amount of hematopoietic stem cells, that decreases with age. This is why the regenerative potential of hematopoiesis and the immunity weakens in old age. In addition, germ cells are damaged during their lifetime by diseases, drugs, lifestyles or polluted environments.

Germ cells, sperm cells

The number of sperm in a male decreases, and their quality also decreases, with age. Therefore, sperm freezing is a great option to maintain fertility. Sperm samples can be stored in liquid nitrogen at -196 ° C long-term (even 20 years) for later use.

www.clinicaltrials.govnáš tým
MUDr. Radek Klubal

vedoucí lékař
naši lékařiMUDr. Radek Klubal

imunologie, alergologie, dermatovenerologie
MUDr. Tomáš Nedělka

neurologie a neurorehabilitace
MUDr. Silvie Růžičková

genetika, reprodukční medicína
MUDr. Jana Kovalčíková

venerologie
MUDr. Barbora Grillová

dermatovenerologie, venerologie, pigmentová poradna
MUDr. Gabriela Stránská

gynekologie, reprodukční medicína

naši specialistéMgr. Petr Maršálek

projektový manažer
Mgr. Martin Hlinský

manager, odborný asistent
Ing. Anežka Palmová

vedoucí laboratoře
MVDr. Lucie Formanová

odborný asistent
Mgr. Pavel Pešek

odborný asistent
Ing. Petra Černá

odborný asistent
naše sestřičkyMartina
Vedlichová, Dis.

hlavní sestra
Lucie
Babůrková

vrchní sestra
Dagmar
Horská

sestra
Alena
Drumevová, DiS.

sestra
Mgr. Kateřina
Horbachyk

sestra
Barbora
Bartáková, DiS.

vedoucí sestra, školitel
Petra
Novotná

sestra
kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulářRecepce


+420 270 003 562
+420 270 003 564

recepce@
mc-praha.cz

Přihlásit se k odběru newsletteru

0