Odběr periferní krve

Kmenové buňky z periferní krve


Kmenové buňky jsou vzácnou složkou naší krve. Tzv. hematopoetické kmenové buňky jsou zárodečným zdrojem červených a bílých krvinek. Červené krvinky distribuují kyslík, bílé jsou základem našeho imunitního systému. Hematopoetické kmenové buňky tak zajišťují životně důležité funkce, bez kterých není život možný.

S přibývajícím věkem těchto zárodečných buněk ubývá. Zároveň jsou poškozovány nemocemi, životním stylem, znečištěným životním prostředím nebo dokonce léčbou.

Náš projekt umožňuje preventivní odběr a včasné uložení kmenových buněk v době, kdy nejsme zatíženi vysokým věkem, nemocí, léky apod. V případě potřeby jsou kmenové buňky kdykoliv k dispozici. Tímto preventivním opatřením máme možnost zrekonstruovat dle potřeby naší krvetvorbu nebo imunitu. Popřípadě lze pomocí našich mladých uložených buněk dodatečně znásobit imunitu v případě onkologických nebo závažných infekčních nemocí (např. při HIV).

Další důležitou populací zárodečných buněk v periferním řečišti jsou tzv. mezenchymální kmenové buňky, které se podílí na průběžné celoživotní regeneraci poraněných a opotřebovaných tkání. Opět s přibývajícím věkem těchto buněk ubývá, i proto naše schopnost regenerace slábne. Obecně se dá říci, že i proto stárneme.

Včasné uložení a uchovaní této skupiny buněk nám dává příležitost průběžně doplňovat a posilovat náš regenerační potenciál.

Zdrojem zmíněných kmenových buněk je kostní dřeň, odkud jsou dle fyziologické potřeby organismu během života průběžně vyplavovány. Největší koncentrace kmenových buněk v krvi je po narození, s přibývajícím věkem jejich množství v těle ubývá.

Díky moderním technologiím je v současné době možné zachytit i malé množství kmenových buněk přímo v periferním řečišti, tzn. již není nutná operace pro odběr z kostní dřeně.

K odběru kmenových buněk používá MCP nejmodernější přístroj pro separaci na světě (Spectra Optia). Technologie společnosti Terumo BCT zaručuje vysokou efektivitu sběru buněk. Odběr probíhá ambulantně a zabere přibližně 2-3 hodiny. Buňky jsou po odběru okamžitě zpracovány a dlouhodobě bezpečně uloženy. Odběr lze samozřejmě dle individuální potřeby opakovat.

Pokud máte zájem o odběr kmenových buněk z periferní krve a následné uložení, můžete nás kontaktovat telefonicky (800 444 442),  e-­mailem (info@mc-praha.cz) nebo prostřednictvím webového rozhraní. Rádi Vám zodpovíme všechny dotazy.


 • Vyšetření klienta/pacienta
 • Příprava k odběru kmenových buněk
 • Odběr kmenových buněk
 • Zpracování kmenových buněk
 • Uskladnění kmenových buněk
 • Ceník odběru a uskladnění kmenových buněk z periferní krve
 • Všeobecné obchodní podmínky MNC
Vyšetření klienta/pacienta

Každý klient je před samotným odběrem kmenových buněk podrobně a pečlivě vyšetřen. Tím je zajištěna zdravotní způsobilost k odběru a maximální kvalita odebíraných buněk.

Po předložení výpisu z osobní zdravotní dokumentace je pacient vyšetřen naším lékařem.
Vyšetření zahrnuje lékařskou anamnézu, fyzikální vyšetření, EKG, laboratorní testy a další podrobná vyšetření odebrané krve ještě před jejím uložením.
Důraz je kladen na rizika nákaz (např. žloutenky), imunohematologická onemocnění, onkologii a vrozené vady.

Příprava k odběru kmenových buněk

Před vlastním odběrem kmenových buněk je vyhodnocen aktuální zdravotní stav pacienta a provedeno podrobné lékařské vyšetření. Probíhají standardní fyzikální vyšetření, jsou zajištěny odběry krve (krevní obraz, jaterní testy, srážlivost atd.).

Odběr kmenových buněk lze provést dvěma způsoby. Prvním z nich je odběr s předchozí stimulací k vyplavení krvetvorných kmenových buněk z kostní dřeně do krevního řečiště (tzv. mobilizace). Mobilizace je prováděna podáním látky Neupogen®. Tento přípravek je podáván podkožně po dobu 4 dní před odběrem a v den odběru periferní krve. Po celou dobu mobilizace je pečlivě monitorován zdravotní stav klienta a na celý proces mobilizace krvetvorných kmenových buněk dohlíží lékař MCP. Zdravotní stav klienta je sledován i po odběru periferní krve.

Druhým způsobem je odběr kmenových buněk z periferní krve bez předchozí mobilizace. Za určitých podmínek se u některých osob může v periferní krvi vyskytovat vyšší množství krvetvorných kmenových buněk, než u jiných osob. V tomto případě není nutné před odběrem periferní krve aplikovat přípravek Neupogen®.  Zda je možné odebrat periferní krev pro uložení kmenových buněk bez předchozí mobilizace, posuzuje lékař MCP.

Odběr kmenových buněk

Odběr periferní krve a separace kmenových buněk se provádí na separačních přístrojích Spectra Optia, které jsou v současnosti nejlepším technologickým zařízením pro separaci – aferézu. Samotný odběr je bezbolestný, provádí se ambulantně a může se dle potřeby opakovat.

Aferéza je metoda sloužící k oddělení/separaci požadovaných buněk. Doba odběru závisí na ordinovaném / potřebném množství kmenových buněk, zpravidla trvá 2-3 hodiny.

Více se o separátorech Spectra Optia můžete dočíst na stránkách výrobce Terumo BCT.

Zpracování kmenových buněk

Zpracování separovaných buněk probíhá v laboratořích MCP za přísných aseptických podmínek. Tzv. čisté prostory zaručují nejvyšší možný standard prostředí bez mikrobiálních a prachových částic, které by mohly vzorek kontaminovat.

Prostory laboratoře MCP s vyšší třídou čistoty zajišťují kontinuální sterilitu pracovního prostředí a zabezpečují tak biologickou čistotu a nezávadnost zpracovávaného biologického materiálu.

Prostory vyhovují požadavkům definovaným v Pokynech pro správnou výrobní praxi (VYR-32 zveřejněné SÚKL).

Uskladnění kmenových buněk

Správně provedené zamrazení kmenových buněk a jejich bezpečné uložení je pro jejich budoucí léčebné použití kritické. Proto pro používáme robotickou linku BioArchive® a přístroj CryoPlus2, které provedou řízené zamrazení, monitorují a korigují konstantní teplotu a zajišťují individuální zabezpečení každého vzorku.

BioArchive® System je unikátní robotický systém k uchovávání hluboko zmrazených kmenových buněk.

 • patentovaný proces garantuje dokonalé postupné zamrazení a ochranu buněk před poškozením náhlým jednorázovým  zamrazením
 • díky jednotnému objemu vzorků jsou zajištěny shodné zamrazovací podmínky pro všechny vzorky
 • každý krok zpracování a zamrazení je řízený počítačem, tím je zajištěno jednotné zpracování každého vzorku
 • počítačem řízený proces zajišťuje téměř absolutní kontrolu celého procesu zpracování
 • každý vzorek má svůj unikátní čárový kód a je uložen odděleně od ostatních vzorků
 • počítačový systém tak monitoruje a chrání každý uložený vzorek
 • individuální skladování a vyhledávání jednotlivých vzorků kmenových buněk brání nežádoucím teplotním výkyvům
Ceník odběru a uskladnění kmenových buněk z periferní krve
Všeobecné obchodní podmínky MNCkontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading