Zdravá spermie

Zdravá spermie


V rámci projektu reprodukční medicíny připravujeme možnost preventivního uložení spermií za účelem pozdějšího použití pro oplodnění metodami asistované reprodukce. Preventivní uložení spermií doporučujeme u osob, které jsou dlouhodobě nemocné, mají vrozené vady či mají rizikové povolání, kde jsou pravidelně či ve zvýšené míře vystaveni toxickým látkám nebo radioaktivnímu záření. V současné hektické době doporučujeme zvážit preventivní odběr a uložení spermií i mužům vystaveným chronickému stresu nebo jinak nezdravému pracovně-životnímu stylu.

Před uložením spermií je v našem centru každý klient pečlivě vyšetřen, tak aby byla zajištěna nejvyšší možná kvalita archivovaného ejakulátu.

Zároveň nabízíme diskrétní přístup v oblasti vyšetření ejakulátu a nabízíme rozsáhlou a odbornou analýzu (spermiogram).

Uložené spermie se nemusí v budoucnu využívat jen pro umělé oplodnění, ale také jako základ pro přípravu kmenových buněk s vlastnostmi blízkými embryonálním kmenovým buňkám. Spermatogoniální kmenové buňky zajišťují u mužů tvorbu spermií (spermatogenezi) po celou dobu života. Jakékoliv narušení funkční kapacity těchto buněk může vést k mužské neplodnosti.

Více informací naleznete na webových stránkách Zdravaspermie.cz.


 • Vyšetření klienta/pacienta
 • Odběr a transport vzorku
 • Zpracování a uskladnění vzorku
Vyšetření klienta/pacienta

Každý klient musí před odběrem spermatu určeného ke kryokonzervaci podstoupit vyšetření lékařem MCP, který posuzuje jeho zdravotní způsobilost k odběru. U každého vzorku spermatu určeného ke kryokonzervaci se provádí preventivní vyšetření neboli spermiogram. Zároveň se klient podrobí sérologickému vyšetření periferní krve. Zamrazení spermatu není možné v případě, když je u klienta zjištěna přítomnost infekce HIV, virová hepatitida B nebo C, syfilis, výsledky spermiogramu nesplňují podmínky pro kryokonzervaci nebo nebyla posouzena zdravotní způsobilost klienta. Všechny tyto parametry jsou sledovány pro bezpečné zachování plodnosti.

Před vyšetřením je nutné dodržet abstinenci, tzn. nejlépe 3 dny bez ejakulace. Při kontrolních vyšetřeních by tato doba měla být stejná. Stabilizace (tj. minimální výkyvy) parametrů spermiogramu nastává 2.–5. den ejakulační abstinence.

V Medicínském centru Praha je také možnost nechat si vyšetřit spermie bez kryokonzervace. Spermiogram je vyšetření, které doporučujeme provést co nejdříve, neboť s přibývajícím věkem klesá kvalita spermií v ejakulátu. Při včasném zachycení špatného nálezu lze proces zhoršování kvality spermií zvrátit nebo alespoň zpomalit. Naše laboratoř vám nabízí 3 varianty vyšetření.

Přečtěte si více o projektu Zdravá spermie.

Vyšetření STANDARD

Základní vyšetření zahrnuje mikroskopickou analýzu, stanovuje počet, životnost, pohyblivost a morfologii spermií. U ejakulátu dále hodnotíme vzhled, množství a konzistenci (viskozitu), stanovujeme pH ejakulátu. Tento parametr má zásadní vliv na schopnost spermií přežít delší dobu a oplodnit vajíčko. Toto vyšetření doporučujeme, pokud chcete zjistit stav vašich spermií a/nebo se připravujete na početí potomka.

Vyšetření STANDARD + INFEKCE

Ke standardnímu vyšetření navíc provádíme mikrobiologickou analýzu ejakulátu. Díky této analýze jsme schopni určit případný výskyt infekcí, které mohou výrazným způsobem zhoršit kvalitu spermií v ejakulátu. Infekce mohou být způsobeny nákazou sexuálně přenosnými patogeny, jako například Chlamydia trachomatis či Neisseria g., způsobující kapavku. Vyšetření je vhodné, pokud máte problémy s početím a zároveň máte podezření na infekční onemocnění, možná způsobené pohlavní chorobou.

Vyšetření KOMPLEX

Komplexní vyšetření ejakulátu obsahuje mikroskopické vyšetření, vyšetření na přítomnost infekcí a také vyšetření spermií průtokovým cytometrem. Ten je schopen zanalyzovat několik desítek tisíc spermií najednou a tím získat detailní informace o jejich stavu. Součástí vyšetření Komplex je i analýza seminální plazmy (stanovení koncentrace fruktózy, α-glukosidázy a kyseliny citronové), které je možným markerem funkce přídatných pohlavních žláz. Komplexní vyšetření doporučujeme vážným zájemcům o početí potomka či lidem, kteří patří do rizikových skupin.

Odběr a transport vzorku

Jak probíhá odběr vzorku?

První možností je odběr ejakulátu v pohodlí domova. Vzorek je nutné odebrat do sterilní odběrové nádobky, kterou klient obdržel v MCP. Vzorek musí být získán masturbací, nikoliv při přerušovaném pohlavním styku, aby první frakce ejakulátu, nejbohatší na spermie, nemohla uniknout mimo nádobku. Před odběrem je potřeba dodržet základní hygienická pravidla (umytí rukou a pohlavních orgánů a důkladné smytí mýdla). V případě odběru v domácím prostředí je nutné následně dodržet určené transportní podmínky, se kterými byl klient seznámen v MCP.

Druhou možností je provést odběr ejakulátu v odběrové místnosti MCP.

Transport ejakulátu

Vzorek je nutno jednoznačně označit, zaznamenat čas od poslední ejakulace, dobu odběru, případně problémy při jeho získání. Odebraný vzorek musí být ve stanovený termín v uzavřené odběrové nádobce a v termoobálce doručen do 1 hodiny od odběru na adresu Medicínského centra Praha (Praha 4 – Modřany). Vzorek musí být během transportu udržován při teplotě blízké teplotě těla (ne méně než 20 °C, ne více než 37 °C).

Pokud se objeví problematický výsledek, můžeme doporučit absolvování vybraných následných specializovaných testů pro přesnou identifikaci problému. K dispozici jsou také naši odborníci na prevenci, výživu a mužskou neplodnost, se kterými se můžete poradit o dalším postupu.

Zpracování a uskladnění vzorku

Ejakulát splňující podmínky pro kryokonzervaci je řízeně zamrazen pomocí systému CryoMed® Freezer. Následně je vzorek dlouhodobě skladován v kapalném dusíku při -196°C v systému CryoPlus®. Takto zamrazené vzorky ejakulátu mohou být skladovány za účelem oplodnění až 20 let.
kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading