Odběr pupečníkové krve

Odběr pupečníkové krve


Kmenové buňky z pupečníkové krve

Pupečníková krev se nachází v placentě a pupeční šňůře novorozenců a je jedinečným zdrojem hematopoetických kmenových buněk. Jedná se o zárodečné buňky, ze kterých se formují červené krvinky, krevní destičky a buňky imunitního systému.  S přibývajícím věkem koncentrace těchto buněk významně klesá, tímto se snižuje regenerační potenciál krvetvorby, včetně imunity.

Vedle hematopoetických kmenových buněk je pupečníková krev zdrojem tzv. mezenchymálních kmenových buněk, které se podílí na regenerativních procesech pojivové tkáně (například chrupavky, šlach) nebo svaloviny…

 

Kmenové buňky z tkáně  pupečníku

Tkáň pupečníku je ideálním zdrojem mezenchymálních (pojivových) kmenových buněk a v menším množství obsahuje také hematopoetické (krvetvorné) kmenové buňky. Pupeční šňůra je zpravidla dostatečně dlouhá na to, aby z ní šlo uložit i několik vzorků. Ty lze v budoucnu rozmrazit jednotlivě a vystačí tedy na více použití.

Nejlepší investicí do budoucího zdraví dítěte je tedy uložení jak pupečníkové krve, tak i tkáně pupečníku.

Hematopoetické kmenové buňky se více než 60 let využívají k léčbě hematologických a onkologických onemocnění. Nově přibývá klinických studií využívajících unikátních vlastností kmenových buněk v regenerativní medicíně, imunologii a infekčním lékařství.

Přehled několika set studií s kmenovými buňkami z pupečníkové krve naleznete na stránce www.clinicaltrials.gov.

Pokud máte zájem o odběr pupečníkové krve  či tkáně a následné uložení, můžete nás kontaktovat telefonicky (800 444 442),  e-mailem: info@mc-praha.cz  nebo prostřednictvím webového rozhraní. Rádi Vám zodpovíme všechny dotazy.

Kromě uložení pupečníkové krve nabízí naše společnost také možnost si pupečníkovou krev nechat pouze vyšetřit bez nutnosti uložení. Více podrobností je možné si přečíst na stránkách projektu Zdravý kojenec.


 • Vyšetření matky
 • Příprava k odběru kmenových buněk
 • Odběr pupečníkové krve
 • Transport pupečníkové krve
 • Zpracování pupečníkové krve
 • Uskladnění kmenových buněk
 • Všeobecné obchodní podmínky
 • Ceník odběru a uložení pupečníkové krve
Vyšetření matky

Před samotným porodem a odběrem pupečníkové krve probíhá komplexní vyšetření rodičky ve spolupráci s gynekologem, porodníkem a případně i praktickým lékařem. Důraz je kladen na rizika nákaz, imunohematologická onemocnění, onkologii a vrozené dispozice.

Rodička může také využít možnosti konzultace s odborníkem (lékařem) Medicínského centra Praha.

Odběr pupečníkové krve je bezbolestný pro matku i dítě a není potřeba žádná speciální zdravotní příprava.

Aby bylo možné uložit kmenové buňky z pupečníkové krve dítěte, musí být rodičce odebrána periferní krev pro sérologická vyšetření, která jsou povinná ze zákona 296/2008 Sb. Periferní krev je rodičce zpravidla odebírána v odběrovém zařízení (porodnici) a je do Medicínského centra Praha doručena spolu s pupečníkovou krví dítěte. Pokud by se tak nestalo, musí se rodička dostavit nejpozději do sedmi dnů od porodu k odběru periferní krve do Medicínského centra Praha.

Příprava k odběru kmenových buněk

Pokud uvažujete či máte zájem o odběr pupečníkové krve a uskladnění kmenových buněk, kontaktujte Medicínské centrum Praha, a to vyplněním registračního formuláře na webovém rozhraní, telefonicky (tel.: 270 003 562, 800 444 442) nebo e-mailem (info@mc-praha.cz).
Můžete také využít osobního setkání s odborníkem MCP, popřípadě telefonické konzultace.

Pokud se rozhodnete pro odběr pupečníkové krve, bude Vám předána/zaslána smluvní dokumentace.
Na základě vyplněného Dotazníku o zdravotním stavu lékař MCP posoudí zdravotní způsobilost rodičky k odběru.

Odběr a uložení pupečníkové krve nelze provést z těchto důvodů: rodička je pozitivní na přítomnost těchto onemocnění – HIV, virová hepatitida B, virová hepatitida C, syfilis; rodička během těhotenství užívá drogy; u plodu byly zjištěny abnormality neslučitelné se životem.

Po uzavření smlouvy je informována příslušná porodnice, v níž se odběr pupečníkové krve uskuteční.

Spolupracujeme s následujícími porodnicemi:

Nemocnice České Budějovice
Nemocnice Milosrdných bratří Brno
Nemocnice Hořovice

Odběr pupečníkové krve

Odběr pupečníkové krve se provádí po narození dítěte a před porodem placenty. Pupečníkovou krev lze odebrat také v případě porodu císařským řezem.

Proces odběru je bezbolestný pro matku i novorozence a nezasahuje do průběhu porodu.

Samotný odběr provádí personál porodnice, který je řádně proškolen.

Kontraindikací k odběru pupečníkové krve je teplota rodičky vyšší než 38 °C, těhotenství kratší než 34 týdnů, závažná infekční onemocnění rodičky (nákaza virem HIV, virová hepatitida B, hepatitida C, syfilis), zjištění intravenózního i perorálního užívání drog během těhotenství, abnormalita plodu neslučitelná se životem, zdravotní stav ohrožující zdraví či život rodičky nebo novorozence.

Personál porodnice také odebere rodičce periferní krev, pro sérologická vyšetření povinná ze zákona. Pupečníková krev i zkumavka s periferní krví rodičky jsou označeny jednoznačným unikátním kódem a připraveny k transportu do Medicínského centra Praha.

Transport pupečníkové krve

Po odběru pupečníkové krve je neprodleně kontaktován zaměstnanec MCP, který je zodpovědný za transport pupečníkové krve z porodnice do MCP.

Vak s odebranou pupečníkovou krví je následně přepraven z porodnice do laboratoře k dalšímu zpracování a to za přesně stanovených podmínek, kdy je po celou dobu převozu monitorována teplota v přepravním zařízení, aby zůstala zachována nejvyšší možná kvalita odebraných kmenových buněk.

Rychlý a bezpečný převoz pupečníkové krve zajišťujeme 24 hodin denně.

Zpracování pupečníkové krve

Pupečníková krev je po doručení do laboratoře MCP zpracována a připravena k dlouhodobému skladování.

MCP jako jediná společnost v České republice využívá  AXP® AutoExpress systém, který je jednou z nejmodernějších metod zpracování pupečníkové krve.

Automatizovaný systém zajistí oddělení kmenových buněk od ostatních složek krve, které nejsou k uskladnění (a pozdějšímu využití) zapotřebí. Ve spojení se sofistikovaným zamrazovacím zařízením BioArchive® je tento patentovaný systém světovou špičkou v uchovávání pupečníkové krve.

Koncentrát kmenových buněk je následně řízeně  (postupně) zamražen na teplotu -196°C, při které jsou kmenové buňky uchovávány.

Použitím kombinace AXP®Auto Expresa BioArchive® je garantována nejvyšší možná kvalita kmenových buněk pro následné terapeutické použití (zachování 95 % životnosti kmenových buněk).

I přes to, že používáme tento nejmodernější patentovaný systém, kvalitu odebraných buněk testujeme pomocí speciálních metodik. Spojením moderních systémů pro získání kmenových buněk z pupečníkové krve a následných přísných kritérií při testování zajišťujeme, že kmenové buňky které si prostřednictvím naší společnosti ukládáte, jsou té nejvyšší možné kvality a jsou použitelné pro terapeutické účely.

Uskladnění kmenových buněk

Správně provedené zamrazení kmenových buněk a jejich bezpečné uložení je pro jejich budoucí léčebné použití kritické. Proto vedle systému AXP AutoExpress systém, používáme robotickou linku BioArchive®, která provede řízené zamrazení, monitoruje a koriguje konstantní teplotu a zajišťuje individuální zabezpečení každého vzorku.

BioArchive® System je unikátní robotický systém k uchovávání hluboko zmrazených kmenových buněk.

 • patentovaný proces garantuje dokonalé postupné zamrazení a ochranu buněk před poškozením náhlým jednorázovým  zamrazením
 • díky jednotnému objemu vzorků (21 ml) jsou zajištěny shodné zamrazovací podmínky pro všechny vzorky
 • každý krok zpracování a zamrazení je řízený počítačem, tím je zajištěno jednotné zpracování každého vzorku
 • počítačem řízený proces zajišťuje téměř absolutní kontrolu celého procesu zpracování
 • každý vzorek má svůj unikátní čárový kód a je uložen odděleně od ostatních vzorků
 • počítačový systém tak monitoruje a chrání každý uložený vzorek
 • individuální skladování a vyhledávání jednotlivých vzorků kmenových buněk brání nežádoucím teplotním výkyvům
 • v kombinaci s AXP systémem garantuje uchování 95% životaschopných kmenových buněk, což je nejvíce ze všech známých komerčně používaných skladovacích systémů.
Ceník odběru a uložení pupečníkové krvekontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading