Odběr pupečníkové krve

Uskladnění kmenových buněk


Správně provedené zamrazení kmenových buněk a jejich bezpečné uložení je pro jejich budoucí léčebné použití kritické. Proto vedle systému AXP AutoExpress systém, používáme robotickou linku BioArchive®, která provede řízené zamrazení, monitoruje a koriguje konstantní teplotu a zajišťuje individuální zabezpečení každého vzorku.

BioArchive® System je unikátní robotický systém k uchovávání hluboko zmrazených kmenových buněk.

  • patentovaný proces garantuje dokonalé postupné zamrazení a ochranu buněk před poškozením náhlým jednorázovým  zamrazením
  • díky jednotnému objemu vzorků (21 ml) jsou zajištěny shodné zamrazovací podmínky pro všechny vzorky
  • každý krok zpracování a zamrazení je řízený počítačem, tím je zajištěno jednotné zpracování každého vzorku
  • počítačem řízený proces zajišťuje téměř absolutní kontrolu celého procesu zpracování
  • každý vzorek má svůj unikátní čárový kód a je uložen odděleně od ostatních vzorků
  • počítačový systém tak monitoruje a chrání každý uložený vzorek
  • individuální skladování a vyhledávání jednotlivých vzorků kmenových buněk brání nežádoucím teplotním výkyvům
  • v kombinaci s AXP systémem garantuje uchování 95% životaschopných kmenových buněk, což je nejvíce ze všech známých komerčně používaných skladovacích systémů.

New York Cord Blood Bank

Klíčová světová pracoviště využívají unikátní systém BioArchive®  a  AXP® AutoExpress ke zpracování a ukládání pupečníkové krve.kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Martina Vedlichová, DiS.
Tel.: +420 270 003 566
martina.vedlichova@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
Tel.: +420 270 003 589
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulářIva
Vepřeková

recepční


+420 270 003 562
+420 270 003 564
+420 246 028 543
recepce@
mc-praha.cz


Martina Vedlichová, DiS.

hlavní sestra


+420 270 003 566
martina.vedlichova@
mc-praha.czPřihlásit se k odběru newsletteru

0