Novinky / Zlepšení výsledku transplantace kostní dřeně aplikací mezenchymálních kmenových buněk

Zlepšení výsledku transplantace kostní dřeně aplikací mezenchymálních kmenových buněk

U pacientů po transplantaci krvetvorných buněk bývají komplikace s reakcí podaného kostní dřeně proti organismu, do kterého je vpravena, jedná se o nemoc graf proti hostiteli (GvH nemoc), a ta může být akutní (objeví se brzo po transplantaci) nebo chronická (objevuje se v delším časovém odstupu po transplantaci). Tyto stavy ohrožují pacienta i na životě. Mezenchymální kmenové buňky mají imunomodulační účinky, proto vznikly studie, kdy byly tyto buňky přidány k transplantaci kostní dřeně.  Autoři studie vyhodnotili výsledky mnoha studií, které pečlivě vybraly, aby byly co nejkvalitnější. Ve studiích bylo celkem 654 pacientů, u nichž se testovalo, zda podání mezenchymálních kmenových buněk zabrání vzniku GvH nemoci, a 943 s akutní GvH nemocí a 76 pacientů s chronickou GvH nemocí, u nichž se sledovalo, zda dojde ke zlepšení stavu.

Ukázalo se, že po dobu sledování pacientů přežilo 73 %, kteří také dostali mezenchymální kmenové  buňky a 59 % pacientů, kteří je nedostali. U pacientů dokázaly mezenchymální kmenové buňky snížit výskyt GvH nemoci, a pokud se již tato reakce u pacientů rozvinula, kmenové buňky ji dokázaly zmírnit. Kompletní odpověď, tj. úplné zažehnání rizika, byla u 39 % pacientů a aspoň nějaká u 67 % pacientů.

Vyhodnocení výsledků těch nejkvalitnějších studií tedy ukazuje, že přidání mezenckymálních kmenových buněk k transplantaci kostní dřeně snižuje riziko rozvoje GvH nemoci a dokáže ji i mírnit a „odstranit“. 24.02.2020

Zdroj: Mesenchymal stromal cells for the prophylaxis and treatment of graft-versus-host disease—a meta-analysis

surgery-85574_6401.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading