Vliv podání vlastních mezenchymálních kmenových buněk po transplantaci ledvin a léčbě takrolimem

Novinky / Vliv podání vlastních mezenchymálních kmenových buněk po transplantaci ledvin a léčbě takrolimem

Vliv podání vlastních mezenchymálních kmenových buněk po transplantaci ledvin a léčbě takrolimem

Po transplantaci orgánů je nutné podávat imunosupresivní léčbu, aby nedošlo k odmítnutí či poškození transplantovaného orgánu. Mnohá imunosupresiva však mají negativní vliv na srdce, tj. jsou kardiotoxická. Jedním z nich je také takrolimus. Ve studii autoři podávali lidem po transplantaci ledvin léčených takrolimem vlastní kmenové buňky získané z kostní dřeně (MSC). Ty jim byly podány ve formě infuze po 6 až 7 týdnech po transplantaci. Ve studii bylo 54 pacientů, 27 pacientům byly podány MSC a 27 pacientů bylo léčeno standardně. Pacienti byli vyšetření kardiologem po 4 a 24 týdnech po transplantaci.

U pacientů, kteří byli léčení MSC, byla mnohem vyšší stabilita krevního tlaku. Téměř 60 % dosáhlo krevního tlaku nižšího než 140/90 mmHg, ve skupině se standardní léčbou tohoto tlaku dosáhlo necelých 30 % pacientů. U pacientů s MSC také došlo ke snížení indexu hmoty levé komory (svalovina nebyla hypertrofovaná, zvětšená), u pacientů léčených standardně tento efekt zachycen nebyl. Léčba MSC také zafungovala jako prevence zhoršování funkce levé komory (diastolické dysfunkce).

Výsledky tedy ukazují, že léčba MSC byla bezpečná a za 24 týdnů po její aplikaci došlo ke stabilizaci krevního tlaku, regresi hypertrofie svaloviny v komorách a k zabránění diastolické dysfunkce levé komory.

Zdroj: Cardiovascular Effects of Autologous Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stromal Cell Therapy With Early Tacrolimus Withdrawal in Renal Transplant Recipients: An Analysis of the Randomized TRITON Study

20.12.2021; Holmannová

ajax.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading