Vliv kmenových buněk na pohybové funkce dětí s dětskou mozkovou obrnou

Novinky / Vliv kmenových buněk na pohybové funkce dětí s dětskou mozkovou obrnou

Vliv kmenových buněk na pohybové funkce dětí s dětskou mozkovou obrnou

Dětská mozková obrna je onemocnění nervové soustavy, které je provázeno poruchami pohybové aktivity a koordinace pohybů, což je dáno poruchou svalového napětí. Svalové napětí v končetinách a trupu může být buď snížené (hypotonie), nebo zvýšené (hypertonie). Dítě je buď jakoby hadrové, nebo má naopak stažené svaly. Intelekt nemusí být narušen. V současné době není dětská mozková obrna léčitelná. V této studii autoři aplikovali 152 dětem injekce kmenových buněk z pupečníku. Na začátku studie byly provedeny testy, které zjišťují celkovou pohyblivost, schopnost chůze a mentální funkce.

Po čtyřech dávkách došlo u všech dětí ke zlepšení stavu. Lépe zvládaly sezení a vstávání ze sedu, chůzi, skákání aj. Došlo ke zlepšení v šestiminutovém testu chůze a mírně vzrostla svalová síla. Při hlubším zkoumání se ukázalo, že léčba měla vyšší efekt u dětí, které měly vážnější formu dětské mozkové obrny. Léčba nebyla spojená s žádnými závažnějšími nežádoucími účinky. Většinou se jednalo pouze o reakci a bolest v místě aplikace kmenových buněk. Autoři uzavírají studii s tím, že aplikace kmenových buněk z pupečníku zlepšuje stav dětí s dětskou mozkovou obrnou a nejvíce těch s těžšími formami.

Zdroj: https://doi.org/10.1007/s12015-024-10742-2

24.06.2024; Holmannová

Vystrizek.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading