Novinky / Vlastní kostní dřeň a mezenchymální kmenové buňky jako léčba chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)

Vlastní kostní dřeň a mezenchymální kmenové buňky jako léčba chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)

CHOPN je chronické onemocnění plic, které vede k postupnému poklesu funkcí plic, neboť vinou zánětu dochází k poškození plicní tkáně. Pacienti trpí zahleněním, kašlem, dušností, jsou náchylnější k respiračním infekcím atd. Současné léčebné postupy mohou postup nemoci pouze zpomalit, v lepším případě zastavit, nikoli však poškození plic vyléčit. V tom by mohly pomoci kmenové buňky.

V této studii bylo 20 osob se středně těžkou až těžkou formou CHOPN. Pacienti byli rozděleni do čtyř skupin dle způsobu léčby: standardní terapií, buňkami z kostní dřeně, kmenovými buňkami z tukové tkáně (MSC) a kombinací kostní dřeně a MSC.

Pacienti byli sledováni následujících 12 měsíců po léčbě. Aplikace buněk kostní dřeně a MSC nebyla spojená s žádnými nežádoucími účinky. U pacientů, kteří dostali buňky z kostní dřeně, došlo ke zvýšení FEV1 (objem vzduchu, vydechnutý během první sekundy výdechu) a zlepšila se difúzní kapacita plic pro oxid uhelnatý (DLCO). Kombinace kostní dřeně a MSC vedla ke zlepšení DLCO a výměny plynů a pacienti udávali, že se jim zvýšila kvalita života.

Jelikož se studie účastnilo malé množství pacientů, není možné vytvořit jednoznačný závěr. Léčba buňkami se dle této studie jeví bezpečná a může vést ke zlepšení stavu pacientů s CHOPN.

Zdroj: Autologous Infusion of Bone Marrow and Mesenchymal Stromal Cells in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Phase I Randomized Clinical Trial.

24.1.2022; Holmannová

lungs-6694030_960_720.png

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář







  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz



  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading