Novinky / Úspěšnost a bezpečnost léčby reakce štěpu proti hostiteli rezistentní na léčbu

Úspěšnost a bezpečnost léčby reakce štěpu proti hostiteli rezistentní na léčbu

Transplantace kostní dřeně od nepříbuzných dárců může být spojená s nežádoucí reakcí štěpu proti hostiteli. To vede k závažným komplikacím, poškození tkání a může zkrátit život příjemce kostní dřeně. Lékaři se vždy snaží tuto nežádoucí reakci potlačit léky, někdy se však nedaří a reakce štěpu je tzv. rezistentní k mnoha lékům. Autoři se tedy rozhodli zjistit, zda je tento pro pacienty nebezpečný stav možné léčit podáním mezenchymálních kmenových buněk z pupečníkové krve. Ve studii bylo 21 pacientů (14 s akutní reakcí štěpu proti hostiteli a 7 s chronickou formou). Pacienti s akutní formou dostali dvě dávky kmenových buněk a pacienti s chronickou formou tři dávky. Celková odpověď na léčbu byla u pacientů s akutní formou nemoci 57 %, z toho 50 % tvořila kompletní odpověď (došlo k “vyléčení” nemoci) a 7 % částečná odpověď (došlo ke zlepšení stavu), a to v nejčastěji za cca 49,5 dne.

Dvouletého přežití po podání kmenových buněk bylo 64,7 %. U pěti pacientů se po podání kmenových buněk vyskytla infekce, ale další jiné nežádoucí účinky léčby zaznamenány nebyly. Pět pacientů zemřelo vinou postupu nemoci štěpu proti hostiteli, závažné infekce a selháním funkce štěpu. U pacientů s chronickou nemocí došlo k částečné odpovědi u třech pacientů. Celková odpověď u středně těžké až těžké formy byla 50 % a 33,3 %. Čtyři pacienti zemřeli vinou zhoršení nemoci, závažného houbového zápalu plic a relapsu. Ačkoli se může zdát, že léčba podáním kmenových buněk nebyla příliš účinná, opak je pravdou. Většina pacientů na léčbu zareagovala pozitivně, a vzhledem k tomu, že předtím nezareagovali na žádnou jinou léčbu, patrně by zemřeli.

Zdroj:  Efficacy and safety of mesenchymal stem cells treatment for multidrug-resistant graft-versus-host disease after haploidentical allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.

7.2.2022; Holmannová

 

 

surgery-85574_960_720-e1655832328677.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading