Novinky / Transplantace mezenchymálních kmenových buněk z pupečníku v léčbě kardiomyopatie

Transplantace mezenchymálních kmenových buněk z pupečníku v léčbě kardiomyopatie

Kardiomyopatie jsou onemocnění srdečního svalu, které vedou k narušení srdečních funkcí až k selhání srdce. Takové poškození může být způsobeno i některými léky. Velmi často je srdeční sval poškozený při užívání adriamycinu (chemoterapeutikum pro léčbu rakoviny). Autory studie zajímalo, zda je možné adriamycinem vyvolané poškození srdce léčit. K pokusu využili myši, jimž podávali adriamycin.

Pak vyhodnotili funkce a rozměry levé srdeční komory pomocí ultrazvuku srdce a následně aplikovali mezenchymální kmenové buňky z pupečníku (MSC). Transplantace MSC vedla ke zmenšení komory, která byla po léčbě zvětšená a sval tedy oslabený. Dále se zvýšila ejekční frakce, tj. objem vypuzené krve při stahu. Svalovina srdeční komory měla větší „sílu“ než před transplantací MSC. Navíc se zjistilo, že u myší klesly hodnoty zánětlivých parametrů, např. TNF alfa, IL-6, snížily se též hodnoty působků, které odrážejí poškození srdečního svalu, např. laktát dehydrogenáza, kreatinin kináza, natriuretický peptid.

Výsledky ukazují, že MSC jsou schopné regenerovat srdeční sval po poškození adriamycinem. Je možné, že stejný efekt by MSC měly také u lidí.

Zdroj:Transplantation of umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells as therapy for adriamycin induced-cardiomyopathy

11.4.2022; Holmannová

human-heart-1700453_960_720-e1660811750364.png

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading