Novinky / Systematický přehled a metaanalýza účinnosti a bezpečnosti mezenchymálních kmenových buněk v léčbě degenerativního onemocnění páteřních plotének

Systematický přehled a metaanalýza účinnosti a bezpečnosti mezenchymálních kmenových buněk v léčbě degenerativního onemocnění páteřních plotének

Degenerativní onemocnění páteřních plotének (DOPP) způsobuje výrazné bolesti v zádech, které člověka omezují a snižují kvalitu života. Během posledních několika let proběhly studie, které použily v léčbě pacientů mezenchymální kmenové buňky. Na základě jednotlivých studií nebylo možné určit klinickou účinnost, byť výsledky prokázaly dobrý účinek i bezpečnost léčby. Autoři tedy provedli metaanalýzu, tj. vyhodnotili data vybraných vysoce kvalitních studií (randomizované, kontrolované s použitím placeba). Jednalo se o 3 studie se 107 pacienty. Zaměřili se na účinnost a bezpečnost. Analýza prokázala, že terapie kmenovými buňkami snižuje skóre VAS (vizuální analogová stupnice bolesti k měření subjektivní stížnosti na bolesti). Standardizovaný průměrný rozdíl (SMD) v hodnotách VAS byl –0,50. Zlepšení bylo zachyceno po 3, 6, 12 i 24 měsících po aplikaci kmenových buněk. Autoři zaznamenali také zlepšení v ODI (Oswerty Disability Index score; hodnotí omezení běžných denních aktivit vinou bolestí dolní části zad). SMD byl –0,27. Nutno podotknout, že u pacientů bez kmenových buněk nedošlo během sledovaného období ke zlepšení stavu, a u mnohých naopak nastalo zhoršení.

Závažné nežádoucí účinky spojené s léčbou, specificky bolesti zad, kloubů, svalové spasmy se sice vyskytly, ale nebyly větší než v kontrolní skupině, tj. neléčené kmenovými buňkami. Další vyhodnocení potvrdilo, že léčba kmenovými buňkami může mít nežádoucí účinky, které však nejsou závažné.

Výsledky tedy ukazují, že léčba kmenovými buňkami může výrazně snížit VAS a ODI skóre. Je možné uvažovat o tom, že by léčba kmenovými buňkami u pacientů s DOPP mohla být zařazena do klinické praxe.

Zdroj: Clinical Efficacy and Safety of Human Mesenchymal Stem Cell Therapy for Degenerative Disc Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

20.09.2021; Holmannová

Výstřižek.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading