Novinky / Různé typy kmenových buněk v léčbě osteoartritidy, které jsou účinnější?

Různé typy kmenových buněk v léčbě osteoartritidy, které jsou účinnější?


V současnosti se již nepochybuje o přínosu kmenových buněk v léčbě postižení kloubů. Vyvstává však otázka, jaký typ kmenových buněk je vhodnější pro léčbu osteoartritidy kolenního kloubu (degenerativní onemocnění kloubu s poškozením chrupavky i kosti, kterou kryla).

V této studii autoři srovnávali výsledky pacientů s osteoartritidou, kteří byli léčeni buď vlastními kmenovými buňkami z tukové tkáně (TK), nebo z kostní dřeně (KD). Celkově byla vyhodnocena data 76 pacientů (41 KD, 35 TK), dohromady bylo léčeno 106 kolenních kloubů, tj. někteří pacienti podstoupili léčbu obou kloubů (do 58 kloubů byly aplikovány KD, do 48 TK. Pacienti byli sledováni průměrně déle než rok. V obou skupinách bylo patrné výrazné zlepšení proti výchozímu stavu kolen ‒ zlepšení pohyblivosti, zmírnění bolesti, možnost věnovat se vybraným aktivitám atd. Nebyl však rozdíl ve výsledcích mezi KD a TK.

Je tedy jedno, jaké kmenové buňky budou k léčbě osteoartritidy kolene využity. Účinnost je stejná, jde tedy spíš o to, které buňky se lépe odebírají, co méně zatěžuje při odběru pacienta.

Zdroj: Functional Outcomes Following Microfragmented Adipose Tissue Versus Bone Marrow Aspirate Concentrate Injections for Symptomatic Knee Osteoarthritis.
knee-2253047_1280-1200x900.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading