Novinky / Prevence selhání funkce vaječníků během chemoterapie s použitím kmenových buněk

Prevence selhání funkce vaječníků během chemoterapie s použitím kmenových buněk

I mladší ženy plánující rodinu mohou onemocnět nádory, které je nutné léčit chemoterapií. Chemoterapie ovšem často vede k nevratnému poškození vaječníků a neplodnosti. Je tedy snaha najít způsob, jak obnovit funkci vaječníků. Zdá se, že by i v těchto případech mohly pomoci kmenové buňky. Byla vytvořena studie s myšmi, které absolvovaly 10denní podávání chemoterapeutika cisplatiny, což poškodilo vaječníky do takové míry, že se staly nefunkčními. Jedenáctý den byly myším podány mezenchymální progenitorové buňky, a to nitrožilně, injekčně do pokožky nebo se do pokožky vložily buňky navázané na porézní nebo gelový nosič s kyselinou hyaluronovou.

Po podání buněk došlo u myší ke zlepšení, hlavně v případě léčby mezenchymálními buňkami navázanými na gelový nosič. U těchto myší došlo k obnovení funkce vaječníků. Zvýšil se počet vajíček v porovnání s ostatními myšmi. Došlo k obnovení produkce estrogenu a anti-Mülleriánského hormonu, jehož hladiny jsou přímo závislé na počtu a druhu folikulů ve vaječnících. Výsledky tedy naznačují, že je možné obnovit funkce vaječníků po chemoterapii pomocí mezenchymálních progenitorových buněk.

Zdroj: Prevention of chemotherapy-induced premature ovarian insufficiency in mice by scaffold-based local delivery of human embryonic stem cell-derived mesenchymal progenitor cells

9.08.2021; Holmannová

Výstř2ižek.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading