Novinky / Pozitivní efekt transplantace mezenchymálních kmenových buněk po akutním srdečním infarktu

Pozitivní efekt transplantace mezenchymálních kmenových buněk po akutním srdečním infarktu

Srdeční infarkt je způsoben uzávěrem cévy, která zásobuje srdeční sval. Tím dojde k omezení přítoku krve, a tedy i živin a kyslíku do tkáně, v níž začnou umírat buňky a dojde k jejímu odúmrtí. Rozsah poškození srdečního svalu záleží na tom, jak rychle je průtok krve obnoven a jak velká část cévy a v kterém místě byla postižena. Proběhlo několik studií, v nichž lékaři použili v léčbě poškození srdce po infarktu kmenové buňky. K vyhodnocení účinnosti této léčby byly použity výsledky prezentované ve 13 studiích zahrnujících 956 pacientů (468 pacientů bylo léčeno kmenovými buňkami a 488 pacientů standardním postupem).

Sledovala se hlavně funkce levé komory, její ejekční frakce, která určuje účinnost pumpování krve levou komorou do velkého oběhu. Výsledky ukázaly, že ejekční frakce levé komory se u pacientů léčených kmenovými buňkami zvýšila, zatímco u pacientů na standardní léčbě bylo zlepšení mnohem nižší, pokud vůbec. Efekt léčby kmenovými buňkami byl nejvyšší v případě, že byly podány během prvního týdne po infarktu. Dále se zjistilo, že při odlišném způsobu podání a různé velikosti dávky (vpravení do srdce vs. vpravení do věnčitých cév srdce) byla terapie kmenovými buňkami stejně účinná.

Toto shrnutí výsledků 13 studií potvrzuje, že léčba akutního srdečního infarktu kmenovými buňkami zvyšuje ejekční frakci levé komory.

Zdroj:Mesenchymal stem cell transplantation after acute myocardial infarction: a meta-analysis of clinical trials

13.12.2021; Holmannová

heart-2561958_960_720.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading