Novinky / Porovnání účinnosti z kostní dřeně získaných jednojaderných buněk a mezenchymálních kmenových buněk v léčbě srdečního infarktu

Porovnání účinnosti z kostní dřeně získaných jednojaderných buněk a mezenchymálních kmenových buněk v léčbě srdečního infarktu

Srdeční infarkt je spojený s nevratným poškozením srdečního svalu a zhoršenou funkcí srdce. Nejčastěji je toto postižení vidět na levé komoře, která zvládá vypuzovat méně krve, která do ní nateče, tj. sníží se ejekční frakce. V této studii autoři porovnávali výsledky 36 velmi kvalitních klinických studií na téma buněčné terapie u poinfarktových stavů. Dvacet šest studií se týkalo podání jednojaderných buněk z kostní dřeně a deset podání mezenchymálních kmenových buněk (MSC). Tyto studie zahrnovaly celkem 2 489 pacientů a kontrol.

V porovnání s pacienty, kteří byli léčení standardními postupy, vedly obě léčby buňkami ke zlepšení funkce srdce. Došlo k významnému zvýšení ejekční frakce, rozdíl byl o 2,13 a 3,71 %. Je tedy vidět, že MSC byly účinnější. Nejlepší účinek byl u buněčné terapie podané do 11 dní od srdečního infarktu. V tom případě bylo zaznamenáno zlepšení o 3,07 a 5,65 %. Výsledky ukazují, že buněčná terapie může pomoci pacientům po srdečním infarktu a lepší efekt mají mezenchymální kmenové buňky.

Zdroj: Comparing the effect of bone marrow mono-nuclear cells with mesenchymal stem cells after acute myocardial infarction on improvement of left ventricular function: a meta-analysis of clinical trials

heart-g02a3c4da9_1920-1200x1440.png

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading