Obnovení funkce srdce po aplikaci kmenových buněk z tukové tkáně

Novinky / Obnovení funkce srdce po aplikaci kmenových buněk z tukové tkáně

Obnovení funkce srdce po aplikaci kmenových buněk z tukové tkáně

Špatný stav srdečních cév, či dokonce jejich uzávěr, vede k nevratnému poškození srdečního svalu, odumírání buněk a ztrátě funkce srdce, které pumpuje krev. Pokles srdečních funkcí je spojen s výrazným omezením života nemocného. V této studii autoři využili kmenové buňky z tukové tkáně pro léčbu 13 pacientů s poškozením srdečního svalu, které nebylo možné léčit revaskularizací (obnovením průchodnosti srdečních cév). Kmenové buňky byly vpraveny přímo do srdečního svalu. Před aplikací byla provedena magnetická rezonance, která jasně určila rozsah poškození srdečního svalu. Další magnetická rezonance byla provedena za 12 měsíců po léčbě. Před léčbou byl tepový objem krve pumpované z levé komory kolem 83,1 ml, po léčbě cca 93,8 ml. Index tepového objem (tj. objemu krve přečerpané z levé komory ku ploše tělesného povrchu) byl před léčbou cca 43,3 ml/m2 a po léčbě 48,7 ml/m2. Zlepšily se i další parametry srdečních funkcí. Došlo také k lokálnímu zesílení oslabené srdeční stěny.

Aplikace kmenových buněk získaných z tukové tkáně přímo do srdečního svalu se jeví jako velmi slibné řešení ischemického srdečního selhávání.

Zdroj: Functional Recovery after Intramyocardial Injection of Adipose-Derived Stromal Cells Assessed by Cardiac Magnetic Resonance Imaging

3.05.2021; DH

srdce.png

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading