Novinky / Mezenchymální kmenové buňky z pupečníku v léčbě COVID-19

Mezenchymální kmenové buňky z pupečníku v léčbě COVID-19

SARS-CoV2 může způsobovat velmi vážný průběh COVID-19, který může vést až ke smrti pacienta. Objevuje se těžký zápal plic až plicní selhání. Dochází totiž k vážnému narušení funkcí imunitního systému. K jeho masivní aktivaci a rozvoji ničivého zánětu a následně k utlumení a poklesu počtů imunitních buněk. V této studii autoři popisují případ 54letého muže, který měl velmi těžký průběh COVID-19 a nedošlo ke zlepšení ani po podávání antiretrovirotik (léčba HIV), imunomodulační léčby a dalších podpůrných prostředků.

Autoři se rozhodli podat pacientovi mezenchymální kmenové buňky z Whartonova rosolu (součást pupečníku). Do 2 dní došlo u pacienta k výraznému zlepšení a do 7 dní všechny příznaky nemoci (horečka, slabost, dušnost) vymizely. Zlepšení bylo potvrzeno také na CT plic, infiltráty značící zanícení plicní tkáně se výrazně zmenšily. V krvi poklesly hodnoty markerů zánětu, např. CRP, IL-6…, zvýšily se také počty T lymfocytů. Podání kmenových buněk u pacienta s těžkým průběhem COVID-19 vedlo ke zlepšení stavu i funkcí imunitního systému. 1.6.2020

Zdroj:Intravenous infusion of human umbilical cord Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells as a potential treatment for patients with COVID-19 pneumonia

Výstřižek-1.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading