Novinky / Mezenchymální kmenové buňky pomáhají pacientům po transplantaci kostní dřeně

Mezenchymální kmenové buňky pomáhají pacientům po transplantaci kostní dřeně


Mezenchymální buňky mají široké využití v regenerativní medicíně, ukazuje se však, že možnosti jejich využití jsou mnohem širší. Kmenové buňky totiž mohou regulovat imunitní odpověď. V této studii autoři shrnuli již existující studie, v nichž byly kmenové buňky využity u pacientů, kteří podstoupili transplantaci krvetvorných kmenových buněk, tj. kostní dřeně. U pacientů je riziko, že dojde k reakci graft vs. host, což znamená, že se transplantované buňky obrátí proti příjemci a způsobí mu velké problémy, poškození tkání a orgánů a může vést až ke smrti pacienta. Pacientům se musí podávat léky tlumící imunitní systém.

Autoři našli 10 studií, které zahrnovaly 413 pacientů. Výsledky ukázaly, že aplikace mezenchymálních kmenových buněk po transplantaci kostní dřeně snižuje riziko rozvoje nežádoucích reakcí, chronické graft vs. host nemoci, a zlepšuje uchycení transplantátu. Nezabrání sice akutní reakci (dostavuje se do pár dní až týdnů po transplantaci, chronická má pozdější nástup), ale mohou pomoci pacientů, kteří akutní reakcí procházejí, pokud jsou jim podány. Mezenchymální buňky také mohou zabránit relapsu, návratu původní emoci, a smrti. Léčba mezenchymálními kmenovými buňkami je tedy pro pacienty po transplantaci kostní dřeně přínosná.

Zdroj: The role of mesenchymal stem cells in hematopoietic stem cell transplantation: prevention and treatment of graft-versus-host disease

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading