Novinky / Mezenchymální kmenové buňky plus další terapie v léčbě na kortikosteroidy nereagující akutní nemoci štěpu proti hostiteli

Mezenchymální kmenové buňky plus další terapie v léčbě na kortikosteroidy nereagující akutní nemoci štěpu proti hostiteli

Transplantace kostní dřeně může být jedinou záchranou pro pacienty s onemocněními krve. Ale u některých se může rozvinout reakce štěpu (darované kostní dřeně) proti příjemci (hostiteli). Tato reakce může vést k poškození zdraví transplantovaného i jeho smrti. Pro snížení rizika této reakce se podávají léky tlumící aktivitu imunitních buněk. Pokud se reakce štěp vs. hostitel objeví, podávají se kortikosteroidy. Někteří nemocní však ani na tuto léčbu nereagují. Mezenchymální kmenové buňky (MSC) mají potenciál modulovat aktivitu imunitního systému, proto je autoři využili v již třetí fázi studie, a to společně s další léčbou (basiliximab a inhibitory kalcineurinu). Ve studii bylo 203 pacientů, z nichž 101 dostalo léčbu basiliximab + inhibitor kalcineurinu (BK) a 102 pacientů bylo léčeno BK + MSC.

Hlavně se sledovala odpověď na léčbu po 28 a 56 dnech, bezpečnost léčby, celkové přežití, vznik chronické formynemoci štěpu proti hostiteli, infekce a návrat původního onemocnění. Mezi pacienty s BK + MSC byla lepší odpověď na léčbu v porovnání s pacienty s BK (82,8 % vs. 70,7 %). Efekt léčby se po 56 dnech projevil u 78,8 % vs. 64,6 % pacientů. Doba přežití bez zhoršení byla u skupiny BK + MSC 11,3 měsíce a u pacientů s BK 6 měsíců. U 39,5 % pacientů s BK + MSC a 62,7 % pacientů s BK se rozvinula chronická forma nemoci. Po 180 dnech studie byly nežádoucí účinky terapie v podobě infekcí u 65,7 % pacientů s BK + MSC a u 78 % pacientů s BK. Negativní účinek na krvetvorbu byl u 37,4 % a 53,3 % pacientů. Do tří let od léčby došlo k relapsu onemocnění u 10,1 % a 13,5 % pacientů. Výsledky tedy ukazují, že podání MSC ke standardní terapii je pro pacienty přínosem. Zvyšuje účinnost léčby a snižuje její negativní dopady.

Zdroj: Mesenchymal stromal cells plus basiliximab, calcineurin inhibitor as treatment of steroid-resistant acute graft-versus-host disease: a multicenter, randomized, phase 3, open-label trial

14.03.2022; Holmannová

 

 

surgery-85574_6401.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading