Novinky / Mezenchymální kmenové buňky jako možná léčba poškození jater při předávkování paracetamolem

Mezenchymální kmenové buňky jako možná léčba poškození jater při předávkování paracetamolem

Paracetamol je běžně používaná léčivá látka, která snižuje teplotu a bolesti. Je vždy nezbytné řídit se radami odborníka o množství, které je možné užít. Vyšší dávky totiž mohou vážně poškodit játra. Jejich regenerace je pak zdlouhavá a poškození může být i trvalé. S tímto problémem by mohly pomoci kmenové buňky. Autoři vytvořili metaanalýzu, do níž zařadili 11 nejkvalitnějších studií, ve kterých bylo celkem 159 zvířat s játry poškozenými podáním vyšších dávek paracetamolu. To bylo spojené s nárůstem hodnot jaterních enzymů, oxidačního stresu (došlo ke snížení produkce enzymů, které jej redukují), prozánětlivého cytokinu TNFα a snížením protizánětlivého cytokinu IL-10.

Aplikace kmenových buněk byla spojená s úpravou všech zmíněných parametrů. Došlo k poklesu zvýšené alanin transaminázy ALT (standardizovaný průměrný rozdíl (SPR): –2,58), aspartát aminotransferázy AST (SPR: –1,75) a TNFα (SPR: –4,48), naopak se zvýšila aktivita antioxidačních enzymů, tj. glutathion peroxidázy a superoxid dismutázy (SPR: +3,7 a +1,86), a IL-10 (SPR: +5,14).

Z výsledků tedy vyplývá, že došlo ke zlepšení stavu jater, snížení oxidačního stresu a poškozujícího zánětu. Na základě studií se zvířaty je tedy možné předpokládat, že by mezenchymální kmenové buňky mohly být využitelné také k léčbě  paracetamolem poškozených jater u lidí.

Zdroj: Mesenchymal Stem Cell Therapy for Acetaminophen-Related Liver Injury: A Systematic Review and Meta-Analysis of Experimental Studies in Vivo

 

Výstřižek.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading