Novinky / Mezenchymální buňky jako naděje pro pacienty s ALS

Mezenchymální buňky jako naděje pro pacienty s ALS


Amyotrofická laterální skleróza je velmi závažné onemocnění, které vede ke smrti pacienta. Dochází k poškození nervů a tím ke schopnosti ovládat svaly. Nejprve bývají postiženy končetiny, ale nemoc postupuje a pacienti mívají také narušené polykání a artikulaci. Pacienti umírají na selhání dýchání. Možnou nadějí může být pro pacienty léčba kmenovými buňkami. V této studii byly kmenové buňky podány 32 pacientům do míšního kanálu. Vědci se soustředili na ovlivnění artikulace, tj. řeči, hodnotám růstového faktoru, který podporuje tvorbu nervových buněk, v nervové soustavě a známkám zánětu. U 6 pacientů došlo ke zlepšení artikulace, pohyblivosti jazyka, 23 zůstalo stabilních, nedošlo ke zhoršení nemoci, což je běžné, a u 3 pacientů došlo ke zhoršení po 28 dnech od podání buněk. Dále také došlo ke zlepšení kašlacího reflexu. Hodnoty růstového faktoru byly na konci studie vyšší než na začátku, zatímco zánětlivé markery poklesly. Lepší výsledky byly u pacientů, kteří se zlepšili. Studie ukazuje, že podání kmenových buněk může vést ke zlepšení stavu pacientů nebo udržení stavu u většiny pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou, kteří se účastnili studie.

Zdroj: Influence of Lineage-Negative Stem Cell Therapy on Articulatory Functions in ALS Patients
red-41524_960_720.png

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading