Lokální podání kmenových buněk u ulcerativní proktitidy

Novinky / Lokální podání kmenových buněk u ulcerativní proktitidy

Lokální podání kmenových buněk u ulcerativní proktitidy

Ulcerativní proktitida je druh ulcerózní kolitidy postihující pouze oblast konečníku. Jedná se o zánět střevní sliznice s vředy. Je spojený s bolestivým nutkáním na stolici a se stolicí často odchází také hlen a/nebo krev. Nemoc se léčí imunosupresivy, aby se zmírnila aktivita imunitního systému, a tedy i zánět. U některých pacientů však nedochází ke zlepšení. V této studii autoři aplikovali 13 pacientům nereagujícím na léčbu mezenchymální kmenové buňky (MSC) do oblasti konečníku. Šest pacientů dostalo 40–80 milionů buněk a sedm pacientů 20–40 milionů buněk. Pacienti byli vyšetřováni po 2, 6, 12 a 24 týdnech od aplikace MSC.

Léčba byla bezpečná, u pacientů nedošlo k závažnějším nežádoucím reakcím. Endoskopické vyšetření konečníku ukázalo, že po dvou a šesti týdnech došlo ke zlepšení. Zmírnil se střevní zánět. Tomu odpovídal také pokles kalprotektinu ve stolici. Tento působek přesně odráží aktivitu nemoci. Byl také vyšetřen vzorek střeva, a i zde byly patrné změny směrem ke zlepšení. U 5 pacientů dle histologického vyšetření došlo k remisi. Dále se zjistilo, že došlo k poklesu aktivovaných CD8+ T lymfocytů a CD16+ monocytů, naopak se zvýšil počet mononukleárních fagocytů a NK buněk. Je možné říci, že MSC vykazovaly imunomodulační aktivitu a dokázaly snížit zánět i u pacientů, kteří nereagovali na standardní léčbu.

Zdroj: https://insight.jci.org/articles/view/167402

15.5.2023; Holmannová

abdomen-g94d3c5be9_640.png

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading