Novinky / Léčba vážného COVID-19 lidskými mezenchymálními kmenovými buňkami: roční sledování

Léčba vážného COVID-19 lidskými mezenchymálními kmenovými buňkami: roční sledování

COVID-19 je virové onemocnění vyvolané SARS-CoV-2. Může mít lehký průběh, ale také velmi závažný vyžadující hospitalizaci, který může končit úmrtím nakaženého. V této studii autoři rok sledovali pacienty, kteří trpěli vážnou formou COVID-19 a byli jim aplikovány mezenchymální kmenové buňky (MSC). Jednalo se o 100 pacientů (56 dostalo MSC a 44 standardní léčbu), kteří byli vyšetřováni po 3 měsících od aplikace MSC a poslední vyšetření bylo provedeno po roce. Byl sledován stav plic a jejich funkce a hodnoty některých krevních parametrů. Podání MSC bylo spojené se snížením rozsahu poškození plic v porovnání s osobami se stejnou tíží nemoci, které MSC nedostaly. Rozdíl rozsahu poškození byl 10,8 % a v případě specifických lézí 17,9 %. Důležité je, že 10 z 56 pacientů s MSC mělo po 12 měsících normální CT nález.

Mezi pacienty na standardní léčbě nebyl žádný, u kterého by došlo k takovému zlepšení. U pacientů s MSC bylo zachyceno také méně plicních příznaků, které by zhoršovaly jejich kvalitu života, např. méně se zadýchávali při námaze. U obou skupin byly přítomny protilátky proti SARS-CoV-2 a jejich schopnost neutralizovat virus byla téměř shodná. U pacientů s MSC nebyly zachyceny žádné nežádoucí reakce spojené s jejich podáním. Výsledky svědčí o tom, že aplikace MSC zlepšila stav pacientů v nemocnici i v dalším období, tj. po propuštění.

Zdroj: Human mesenchymal stem cells treatment for severe COVID-19: 1-year follow-up results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial

3.1.2022; Holmannová

Výstřižek-e1642598058741.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading