Léčba píštělí v oblasti ileo-anální anastomózy a pouče

Novinky / Léčba píštělí v oblasti ileo-anální anastomózy a pouče

Léčba píštělí v oblasti ileo-anální anastomózy a pouče

Crohnova nemoc je chronická zánětlivá nemoc střev, která může vést k závažnému poškození tlustého střeva s nutností odstranění (resekce) poškozené části. V případě, že je resekce rozsáhlá, odstraní se celé tlusté střevo. Pak je nutné napojit část tenkého střeva (ileum) na oblast konečníku, aby se obnovila kontinuita. Zároveň se vytváří pouč, rozšířená oblast (vak), aby se zajistil co možná nejpřirozenější odchod stolice. V místě sešití a pouče se mohou vytvořit píštěle. Jedná se o kanálkovité propojení mezi orgány, cévami atd.

Často jsou naplněné hnisem a jejich léčba je velmi obtížná. V této studii byly 16 pacientům, kteří nereagovali na jinou terapii, aplikovány kmenové buňky do oblasti píštěle. Dalších 6 pacientů ve studii pokračovalo pouze se standardní léčbou. Pacienti byli průběžně kontrolováni po dobu jednoho roku.

U žádného pacienta s kmenovými buňkami nedošlo k nežádoucí reakci na léčbu. Po šesti měsících došlo u 31 % pacientů s kmenovými buňkami a u 20 % pacientů na standardní léčbě k plnému vyhojení píštěle, což se zkontrolovalo také pomocí magnetické rezonance. Když se autoři zaměřili na hojení jednotlivých typů píštěli okolo rekta (perianální, 7 pacientů), konečník-vagína (8 pacientů), ukázalo se, že u těchto pacientů došlo k vyhojení v 57 % případů a u žádného pacienta ve skupině se standardní léčbou. U všech pacientů však došlo aspoň k nějakému zlepšení. Navíc došlo ke snížení zánětu v oblasti rekta v rámci Crohnovy nemoci. K tomu nedošlo u žádného pacienta se standardní léčbou. Léčba kmenovými buňkami je bezpečná a může pacientům s Crohnovou nemocí a píštělemi pomoci více než standardní léčba.

Zdroj:https://academic.oup.com/ecco-jcc/article-abstract/17/4/480/6794149?redirectedFrom=fulltext&login=false

24.4.2023; Holmannová

Vystrizek.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading