Léčba Parkinsonovy nemoci kmenovými buňkami

Novinky / Léčba Parkinsonovy nemoci kmenovými buňkami

Léčba Parkinsonovy nemoci kmenovými buňkami

Parkinsonova nemoc (PN) je chronické neurodegenerativní onemocnění, při němž ubývá mozkových buněk, které tvoří dopamin. To je spojené s poruchami pohybu, např. s třesem, s problémy se zahájením či zacílením pohybu, a postupně také dochází k úpadku mozkových funkcí. V této studii byla 77letá pacientka s PN léčena 26 infuzemi mezenchymálních kmenových buněk z vlastní tukové tkáně, které byly aplikovány v průběhu dvou let. Sledovala se bezpečnost a účinnost léčby. Již po prvních deseti infuzích se objevilo zlepšení. Snížil se třes, četnost zamrznutí pohybu, dyskinezí, a tím se výrazně zlepšila kvalita života pacientky.

Po 12 infuzích mohly být vysazeny nebo sníženy dávky některých léků, které pacientka užívala a již nepotřebovala pečovatelskou péči. Před a během léčby byla provedena také zobrazovací vyšetření (druh pozitronové emisní tomografie měřící metabolismus ve všech částech mozku), a i zde byly patrné změny, které odpovídaly klinickému zlepšení pacientky. Léčba byla navíc velmi dobře tolerována a nebyla spojená s žádnými závažnějšími reakcemi. Z tohoto případu je patrné, že dlouhodobé podávání kmenových buněk by mohlo vést ke zmírnění obtíží pacientů s Parkinsonovou nemocí.

Zdroj: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2023.1257080/full

23.10.2023; Holmannová

Vystrizek.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading