Novinky / Léčba mezenchymálními kmenovými buňkami může pomoci pacientům s akutní reakcí štěpu proti hostiteli

Léčba mezenchymálními kmenovými buňkami může pomoci pacientům s akutní reakcí štěpu proti hostiteli

Transplantace kostní dřeně bývá aplikována především u pacientů s krevními rakovinami (např. s leukémií), které může zcela vyléčit. Je však spojená s rizikem, že imunitní buňky v dárcovské dřeni napadnou organismus příjemce. Může dojít k akutní (rychle vzniklé) reakci štěpu proti hostiteli (GVH nemoci), která se léčí glukokortikoidy za účelem snížení aktivity imunitních buněk. Někteří pacienti však na glukokortikoidy nereagují a stav může skončit i smrtí nemocného. Pomocí by mohly být mezenchymální kmenové buňky z kostní dřeně. Do studie bylo začleněno 35 pacientů s akutní GVH nemocí, která nereagovala na glukokortikoidy. Byla jim podána infuze mezenchymálních kmenových buněk zdravých dárců. V 74 % případů došlo ke zlepšení stavu, tj. u 13 pacientů (37 %) došlo k úplné odpovědi a problém se podařilo odstranit, u dalších 13 pacientů (37 %) došlo k částečné odpovědi, tj. zlepšení stavu. U žádného pacienta se neobjevily nežádoucí účinky.

Studie tedy ukazuje, že u pacientů s akutní reakcí štěpu proti hostiteli, která nereaguje na glukokortikoidy, je podání kmenových buněk účinné a bezpečné. 

Zdroj: Multipotent mesenchymal stromal cells application for acute graft versus host disease treatment

surgery-85574_6401.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading