Novinky / Kombinovaná buněčná terapie: autologní Schwannovy buňky a z kostní dřeně získané mezenchymální kmenové buňky v léčbě poranění míchy

Kombinovaná buněčná terapie: autologní Schwannovy buňky a z kostní dřeně získané mezenchymální kmenové buňky v léčbě poranění míchy

Poranění míchy bývají nevratná a pacienta trvale invalidizují. Možnou pomocí by mohly být kmenové buňky, které by podpořily regeneraci poškozené nervové tkáně. V této studii autoři léčili 11 pacientů s poraněním míchy, ke kterému došlo před 3 až 9 měsíci. Intratekálně, tj. do oblasti prostoru mezi mozkem/míchou a mozkomíšními obaly, jim byla aplikována kombinace Schwannových buněk (SCs) a mezenchymálních kmenových buněk z kostní dřeně (MSCs). Pacienti byli sledováni následujících 12 měsíců. Hodnotily se neurologické změny, citlivost (senzorika), pohyb (motorika) a také se sledovaly možné nežádoucí účinky.

Senzorické a motorické zlepšení dle skóre AIS (Abbreviated Injury Scale) bylo zachyceno u 9 pacientů, např. lepší vnímání dotyku, či píchnutí špendlíkem, obnovení pohyblivosti některé části těla.

Dle hodnocení SCIM III (Spinal Cord Independence Measure version III, měření nezávislosti u míšního poranění) došlo u pacientů ke zlepšení v dýchání a ovládání svěračů (lepší udržení moči a stolice), v oblasti mobility, schopnosti sebeobsluhy.

Když pacienti sami popisovali svůj stav, hlavně zlepšení proti výchozímu stavu, 8 pacientů zaznamenalo zvýšení pohyblivosti v oblasti hrudníku, 7 pacientů udávalo, že se jim podařilo udržet rovnováhu ve stoje či v sedu. U 3 pacientů se zmírnily obtíže se zácpou. Dva pacienti dokonce udávali, že vnímají naplnění močového měchýře a tlak na konečník, což dříve necítili.

Léčba nebyla spojená se závažnými nežádoucími účinky.

Studie ukazuje, že aplikace vlastních SCs a MSCs může zlepšit stav pacientů s poraněním míchy.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8351425/

16.08.2021; Holmannová

neuron-3567980_960_720.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading