Novinky / Kmenové buňky z pupečníku u pacientů s retinitis pigmentosa

Kmenové buňky z pupečníku u pacientů s retinitis pigmentosa

Retinitis pigmentosa je dědičné onemocnění, při němž dochází k degeneraci (poškozování) sítnice, které není možné zastavit a nemoc končí slepotou. V současné době neexistuje léčba, která by nemoc zastavila či stav zlepšila.  Autoři vytvořili studii, v níž  bylo 32 pacientů s pokročilou retinitis pigmentosa, kteří nitrožilně dostali kmenové buňky z pupečníku.

Pacienti byli sledováni po dobu 12 měsíců. U žádného z pacientů nedošlo k nežádoucím reakcím na léčbu. Ta je tedy bezpečná. Během sledování došlo po 1. měsíci ke zlepšení zraku u 96,9 %, toto zlepšení se i po 12 měsících udrželo u 90,6 % pacientů. Tedy u velké většiny. Pacienti také vyplňovali dotazníky, které zkoumají kvalitu života (hodnotí se problémy s očima, viděním, bolestmi…). Pacienti udávali, že došlo k výraznému zlepšení, tedy že se zlepšila kvalita jejich života, a to i v důsledku zlepšení zraku.

Studie tedy prokázala, že nitrožilní podání mezenchymálních kmenových buněk z pupečníku pacientům s pokročilou retinitis pigmentosa je bezpečné a u většiny pacientů nemoc nejen zastaví, ale také zlepší zrak. Bylo by vhodné, kdyby se ve studiích dále pokračovalo, aby se účinky potvrdily a kmenové buňky mohly být využity k léčbě pacientů v běžné praxi. 27.07.2020

Zdroj: Intravenous Infusion of Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells Maintains and Partially Improves Visual Function in Patients with Advanced Retinitis Pigmentosa

 

eye-4559763_960_720.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading