Novinky / Kmenové buňky z pupečníku k léčbě vážného průběhu COVID-19 – randomizovaná, kontrolovaná studie

Kmenové buňky z pupečníku k léčbě vážného průběhu COVID-19 – randomizovaná, kontrolovaná studie

Proběhlo mnoho studií, které zkoumaly vliv mezenchymálních kmenových buněk na průběh těžkého COVID-19 a byl potvrzen pozitivní vliv. Výsledky dávají tušit, že by kmenové buňky mohly pomoci i s poškozením plic z jiných důvodů.

V této studii byly využity kmenové buňky z pupečníkové krve jako přídatná terapie k léčbě pacientů s těžkým COVID-19. Studie se účastnilo 40 vážně nemocných pacientů. Dvaceti z nich  byly podány kmenové buňky a 20 pacientů bylo léčeno standardně. Míra přežití byla 2,5krát vyšší u pacientů, kteří byli léčení kmenovými buňkami, tj. přežilo 10 pacientů, zatímco ve skupině standardní léčby přežili čtyři. Pokud měli pacienti další přidružené nemoci, zvýšila se míra přežití až 4,5krát.

Délka pobytu na jednotce intenzitní péče a délka použití plicní ventilace se mezi pacienty s a bez kmenových buněk nelišila. Pacienti s kmenovými buňkami měli nižší hodnoty prozánětlivého cytokinu IL-6 v krvi. Kmenové buňky tedy zvyšují možnost přežití pacientů s COVID-19 ve vážném stavu, a to tím, že modulují probíhající zánětlivou odpověď imunitního systému na infekci. Mají protizánětlivý efekt.

Zdroj: https://stemcellsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sctm.21-0046

14.06.2021, DH

lungs-154282_1280-1200x1182.png

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading