Kmenové buňky v léčbě roztroušené sklerózy

Novinky / Kmenové buňky v léčbě roztroušené sklerózy

Kmenové buňky v léčbě roztroušené sklerózy

Roztroušené skleróza (RS) je autoimunitní zánětlivé onemocnění, které postihuje centrální nervovou soustavu a vede k narušení pohyblivosti, zraku a také mentálních funkcí. V mozkové a míšní tkáni se nacházejí a postupně rozšiřují ložiska poškozené tkáně.

V této studii byli pacienti s RS léčení pomocí z pupečníkové krve získaných kmenových buněk (UMSC) a jejich produktu, extracelulárnich vezikulí (EV; váčky, které kmenové buňky produkují a obsahují velké množství biologicky aktivních látek). Pacienti byli rozdělení na dvě skupiny. Skupina A (20 pacientů) dostala intratékálně dvě dávky UMSC (s odstupem jednoho měsíce) a skupina B (15 pacientů) jednu dávku. Obě skupiny dostaly po třech měsících roztok, v němž byly UMSC kultivovány a obsahoval také EV. Léčba UMSC byla dobře tolerovaná. U žádného pacienta se neobjevily závažné nežádoucí účinky.

Pacienti byli vyšetřování po třech, šesti a dvanácti měsících. V obou skupinách bylo u všech kontrol patrné zlepšení. Pacientům se hlavně zlepšila pohyblivost, celkové zdraví, snížila se únava, zlepšil se spánek atd. Laboratorní testy ukázaly změny v imunitním systému, kdy došlo k nárůstu počtu určité skupiny T lymfocytů (CD3+CD4+) a snížila se schopnost buněk prezentovat antigen, tedy i autoantigen. Ve skupině A došlo také k poklesu produkce prozánětlivého cytokinu TNFα. Změny byly patrné také na magnetické rezonanci, kdy se např. zmenšily léze a méně přibývaly nové. Autoři svou studii uzavřeli s tím, že oba typy léčby jsou bezpečné a účinné, ale podání dvou dávek UMSC má lepší léčebný efekt.

Zdroj: https://doi.org/10.1177/09636897241233045

15.4.2024; Holmannová

ai-generated-8689555_1280-1200x1200.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading