Novinky / Kmenové buňky jako léčba kostních defektů – 10leté sledování pacientů

Kmenové buňky jako léčba kostních defektů – 10leté sledování pacientů

Mnohé kostní defekty (vrozené nebo získané) se velmi špatně hojí, mnohdy se nevyhojí vůbec. V takovém případě se může implantovat kostní štěp vlastní či cizí, ale ani to nemusí přinést úspěch. Autoři této studie léčili 26 pacientů s kostním defektem, u nějž standardní postupy nepomohly, pomocí implantátu, který byl vytvořen z kmenových buněk z kostní dřeně, které byly navázány na kostní bezbuněčné struktury zbavené vápníku, která sloužila jako nosič.

Tyto implantáty byly voperovány pacientům. Ti byli sledováni dalších 10 let. Sledovala se účinnost i bezpečnost léčby. U pacientů došlo k “hlavnímu” vyhojení za 3,87±2,01 měsíce, plné vyhojení do 12 měsíců. Ačkoli se u jednoho pacienta s cystou kosti stav zhoršil, pomohla opakovaná operace. Pacienti měli operovanou kost plně funkční a dostatečně pevnou. Během těch 10 let se neobjevily žádné nežádoucí účinky/stavy spojené s léčbou. Tento typ léčby je tedy účinný a bezpečný. 17.2.2020

Zdroj: Individual tissue-engineered bone in repairing bone defects: a 10-year follow-up study

x-ray-1273382_960_720.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading