Intraamniální transplantace mezenchymálních kmenových buněk v léčbě spina bifida aperta plodu

Novinky / Intraamniální transplantace mezenchymálních kmenových buněk v léčbě spina bifida aperta plodu

Intraamniální transplantace mezenchymálních kmenových buněk v léčbě spina bifida aperta plodu

Ačkoli není výskyt spina bifida aperta plodu častý, jedná se o velký problém, který je viditelný již na ultrazvuku prováděném při kontrolách těhotných. Při této vrozené rozštěpové vadě nedochází během nitroděložního vývoje plodu k uzavření nervové trubice a páteře. Mohou tak vyhřezávat jak míšní obaly, tak mícha a dochází k jejímu poškození. Po porodu je nutné novorozence operovat. Vědce napadlo, že by mohly pomoci kmenové buňky, pokud by se aplikovaly do dutiny s plodovou vodou (intraamniálně). Svou domněnku ověřovali na krysím modelu. Využili k tomu kmenové buňky z kostní dřeně, které nejprve kultivovali s nervovým růstovým faktorem a aplikovali je do amniové dutiny. Kmenové buňky se přemístily do oblasti poškození, kde zvýšily produkci nervového růstového faktoru v poškozené míše. Diferencovaly se do neuronů a buněk podobných kožním a jejich působení vedlo ke zmenšení oblasti poškození a zlepšení stavu míchy.

Je možné, že by z takové léčby mohly mít prospěch také děti, které trpí spina bifida aperta. Cesta k zavedení této léčby však bude ještě dlouhá.

Intra-amniotic transplantation of brain-derived neurotrophic factor-modified mesenchymal stem cells treatment for rat fetuses with spina bifida aperta

Zdroj: DOI: 10.1186/s13287-022-03105-6

22.8.2022; Holmannová

anatomical-1295896_960_720.png

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading