Novinky / Dlouhodobé výsledky léčby fistulí pacientů s Crohnovou nemocí kmenovými buňkami

Dlouhodobé výsledky léčby fistulí pacientů s Crohnovou nemocí kmenovými buňkami

Pacienti s Crohnovou nemocí mívají komplikace v podobě fistulí objevujících se kolem konečníků, které velmi špatně, nebo vůbec nereagují na léčbu.

Možností léčky jsou kmenové buňky. Zatím nikdo nezjišťoval dlouhodobý efekt terapie. V této studii byly podány 15 pacientům mezenchymální kmenové buňky, účinnost se kontrolovala po 24 týdnech a po 4 letech se dostavilo na kontrolu 13 pacientů, aby se vyhodnotilo, zda efekt léčby přetrval.

Hodnotilo se, zda nedošlo ke komplikacím a zda se fistule uzavřely. Kvůli tomu pacienti podstoupili magnetickou rezonanci pánve a endoskopické vyšetření konečníku. U pacientů nedošlo během 4 let od podání k žádným komplikacím, které by se daly spojit s léčbou kmenovými buňkami. U pacientů, kteří dostali vyšší dávku buněk (3 x 107), byly fistule po 4 letech uzavřené, u pacientů s nejvyšší dávkou bylo uzavřeno 43 % fistulí a u pacientů s nízkou dávkou 63 % fistulí.

Fistule, které byly uzavřeny po 24 týdnech, byly uzavřeny i po 4 letech a neobjevily se nové. U pacientů, kteří byli před 4 roky léčení placebem, tj. byli v kontrolní skupině, nedošlo ani u jednoho pacienta a ani u jedné fistule k uzavřeni.

Kontrola po 4 letech tedy prokázala, že podání kmenových buněk z kostní dřeně dárců je dlouhodobě bezpečné a účinné.30.12.2019

Zdroj:Long-term Evaluation of Allogeneic Bone Marrow-derived Mesenchymal Stromal Cell Therapy for Crohn’s Disease Perianal Fistulas

Výstřižek.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Martina Vedlichová, DiS.
Tel.: +420 270 003 566
martina.vedlichova@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
Tel.: +420 270 003 589
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulářIva
Vepřeková

recepční


+420 270 003 562
+420 270 003 564
+420 246 028 543
recepce@
mc-praha.cz


Martina Vedlichová, DiS.

hlavní sestra


+420 270 003 566
martina.vedlichova@
mc-praha.czPřihlásit se k odběru newsletteru

0