Bezpečnost a účinnost léčby srdečního selhávání kmenovými buňkami

Novinky / Bezpečnost a účinnost léčby srdečního selhávání kmenovými buňkami

Bezpečnost a účinnost léčby srdečního selhávání kmenovými buňkami

Srdeční selhávání je závažný zdravotní stav, kdy srdce přestává plnit svou funkci pumpy. Pacienti jsou léčení léky, které zpomalují zhoršování nemoci a které posilují srdeční aktivitu. Jedinou skutečnou léčbou je však transplantace srdce. Určitou léčebnou možností by mohly být také kmenové buňky. V této metaanalýze autoři vyhodnotili výsledky devíti klinických studií, v nichž bylo dohromady 201 pacientů, kteří byli léčení mezenchymálními kmenovými buňkami z pupečníkové krve nebo pokračovali v léčbě standardní terapií. Co se týká nutnosti návštěv lékaře a hospitalizace, nebyl rozdíl mezi pacienty s kmenovými buňkami a bez nich. Stejně tak se nelišila úmrtnost. U pacientů s kmenovými buňkami však došlo ke zvýšení ejekční frakce po 12 měsících od aplikace buněk. Ejekční frakce je množství krve, které je srdce schopné vypudit při stahu, např. z levé komory do krevního oběhu. U srdečního selhávání bývá velmi nízká.

Výsledky tedy nejsou příliš přesvědčivé, ale přesto se ukazuje, že léčba kmenovými buňkami nějaký efekt mít může, což je důležité. Je otázka, zda by např. podání více dávek či vyšší dávky kmenových buněk měly vyšší efekt. Toto by mohl být další předmět zkoumání.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10686683/

18.12. 2023; Holmannová

heart-2222964_1280.png

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading