Novinky / Autologní mezenchymální kmenové buňky z kostní dřeně v léčbě ledvinné fibrózy

Autologní mezenchymální kmenové buňky z kostní dřeně v léčbě ledvinné fibrózy

Mnohá onemocnění ledvin jsou trvalá, jelikož je poškození tkáně nevratné. Mezi tyto nemoci patří také nespecifická intersticiální fibróza a tubulární atrofie (IFTA). Zjednodušeně se jedná o vážné poškození ledvinné tkáně, při němž dochází k nahrazení funkční tkáně vazivem. To vede k postupnému poklesu ledvinných funkcí, až k selhání ledvin. Ve studii bylo 11 pacientů s IFTA po transplantaci ledvin. Pacientům byly podány 3 dávky kmenových buněk do arterie (po 7 dnech a další po měsíci) a následně 2 žilní infuze kmenových buněk.

Sledovaly se hlavně změny v ledvinných funkcích a také postup fibrotizace. Po 12 měsících od zahájení léčby došlo u 6 pacientů ke zlepšení ledvinných funkcí (snížily se hodnoty kreatininu v krvi, zvýšilo se jeho vylučování a poklesly hodnoty cystatinu-C v krvi, došlo také k poklesu působku, který podporuje fibrotizaci, tj. TGF β1), u 3 pacientů nedošlo ke zlepšení, ale ani ke zhoršení, u 2 pacientů nemoc dále postupovala. U pacientů nebyla zjištěna žádná závažnější nežádoucí reakce, která by mohla být spojená s léčbou kmenovými buňkami.

Výsledky tedy ukazují, že léčba pacientů s IFTA kmenovými buňkami je bezpečná a u mnohých účinná.

Zdroj: Autologous bone marrow-derived mesenchymal stem cells for interstitial fibrosis and tubular atrophy: a pilot study

13.09.2021; Holmannová

kidney-2183443_960_720-e1642513195562.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading